Videopult centralizované ochrany

PROFIS one Group s.r.o. disponuje Videopultem centralizované ochrany, který chrání Váš majetek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Videopult centralizované ochrany (VPCO) je dohledové centrum, které umožňuje monitorovat a střežit vzdáleně objekty po celé ČR pomocí inteligentních kamerových a podpůrných systémů.

Operátor VPCO může kohokoliv na střežených objektech po celé ČR z centrály naší společnosti v Praze skrze tyto inteligentní komunikační systémy upozornit, že se osoba nachází na místě, které je monitorováno a střeženo. Již takto jednoduché řešení v drtivé většině případů zamezí vzniku případných škod na majetku a odradí pachatele v dalším páchání trestné činnosti.

První zásah na objektech napojených na VPCO (v případě jejich narušení) provádí operátor VPCO pomocí vzdálené komunikace, skrze reproduktory umístěnými přímo na napadeném objektu. Hlasová komunikace probíhá obousměrně, kde narušitel střeženého objektu slyší operátora a naopak. Po celou dobu napadení objektu je narušitel monitorován (a nahráván) kamerovým systémem, což dává celému zásahu ze strany naší společnosti velkou výhodu a následně může být také použito, jako důkaz při vyšetřování OČTŘ.

Již při prvním zjištění napadení objektu ,,potvrzeným vizuálně" (nejedná se o planý poplach) operátor vysílá zásahové vozidlo na místo určení. Po celou dobu incidentu je již operátor VPCO ve spojení s osádkou zásahového vozidla a navádí je na přesné místo, kde se narušitel  nachází v reálném čase.

V případě, že situace na objektu klienta vyžaduje kontaktovat policii, hasičský záchranný sbor, nebo záchranou zdravotní službu, operátor VPCO tak učiní. Zároveň se díky vzdálenému přehledu dění ,,v reálném čase" na objektu dostanou potřebné a přesné informace ze strany operátora VPCO k IZS. Díky rychlému předání důležitých informací potřebných k zásahu IZS jsou škody na majetku a zdraví osob podstatně minimalizovány. 

V případě vzniku mimořádné události rozhodují vteřiny !

Operátor VPCO může s napojeným objektem dálkově: komunikovat, otevírat vstupy a průjezdy vozidel. Dále může rozsvicet a zhasínat světla, spouštět výstražnou signalizaci. V určitých typech místností na objektu může operátor VPCO provést dálkové zakouření napadených prostor (znemožnit vidění) a zamezit tak útočníkovi v dalším páchání trestné činnosti.

Data z VPCO jsou po dohodnutou dobu archivována a mohou posloužit jako dokumentace případného incidentu.

Náš VPCO komunikuje s Pulty centralizované ochrany (PCO) v návaznosti na připojení elektronických zabezpečovacích systému (EZS) a elektonických protipožárních systémů (EPS), čímž jsme schopni dálkově zabezpečit jakýkoliv objekt v ČR a to i v kombinaci s fyzickou ostrahou.

Naše společnost využívá nejmodernější inteligentní technologie dostupné na světovém trhu.