Vedení účetnictví a daňové evidence

PROFIS one group s.r.o. poskytuje profesionální služby v oblasti vedení účetnictví jak živnostníkům, tak i malým, středním a velkým podnikům po celé ČR v českém, anglickém a ruském jazyce.

Zaručíme Vám naprostou diskrétnost a mlčenlivost o veškerých okolnostech spolupráce a zpracovávaných datech v souladu s GDPR. 

Využití našich služeb pro Vás znamená výrazné snížení nákladů na administrativu a jistotu, že vedení účetnictví je zpracováváno odborně a správně

Preferujeme jednoznačně profesionální a individuální přístup k našim klientům.


Přehled našich služeb:

Účetnictví

Povedeme Vám kompletní účetnictví. Budeme s Vámi průběžně konzultovat výsledky a hledat možnosti k optimalizaci daní. Zkontrolujeme formální správnost veškerých daňových dokladů a účetní doklady budeme průběžně archivovat. Zastoupíme Vás při jednání se státními úřady.

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví povedeme včetně roční účetní uzávěrky a zpracování daňových přiznání dle aktuálních zákonů a účetních standardů. Účetnictví povedeme v plném rozsahu. Poskytneme Vám veškerý komfort a ihned po zaúčtování dokladů předložíme potřebné výstupy pro další zpracování či analýzu.

Daňová evidence

Pro začínající a menší firmy povedeme daňovou evidenci (dříve tzv. jednoduché účetnictví). Ihned po zaúčtování dokladů můžeme poskytnout potřebné výstupy pro další zpracování či analýzu. 

Daně a výkazy

Výpočet DPH, k dani z příjmu fyzických a právnických osob, k dani silniční, k dani z nemovitostí a jiným průběžně placeným daním považujeme za samozřejmost. Ohlídáme lhůty podání a placení, které stanoví zákon o účetnictví nebo daňové zákony pro daňové, účetní, finanční a statistické výkazy. Pro fyzické osoby zabezpečíme i roční přehledy a výpočty pro sociální správu a zdravotní pojišťovny.

Zastupování klienta před úřady

Veškeré účetní činnosti a podklady pro Finanční úřad, sociální správu, zdravotní pojišťovny nebo ČSÚ, ať už při registraci k daním, běžném vykazování, dotazech z úřadů, nebo při kontrolách, připravíme a vyřídíme za Vás. Zastoupíme Vás při kontrolách ze strany státních úřadů.

Účetní doklady

O účetní doklady se postaráme s odbornou péčí, zkontrolujeme jejich formální správnost, aby byla zajištěna daňová uznatelnost nákladů a naplněny zákony o formální správnosti účetních dokladů. Budeme Vám ručit za správnost účetních operací a zároveň jsme pro účetní činnost pojištěni. Účetní knihy a uzávěrky zálohujeme v elektronické podobě.

Zpracování mezd

Zpracujeme Vám kompletní mzdovou agendu. Co to zahrnuje? Vedení mzdového účetnictví a personální agendy (mzdové rekapitulace, výplatní pásky, výplaty nemocenských dávek), přihlášení zaměstnavatele, ohlašování nástupu nebo výstupu zaměstnanců, roční zúčtování srážkové a zálohové daně ze závislé činnosti, zápočtové listy, mzdové listy, evidenční listy, včetně hlášení pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění...

Archivace účetních dokladů a dokumentů

Uskladněním dokumentů v našich prostorách se zbavíte starostí o ochranu účetních dokladů a jiných dokumentů, uvolníte si kancelářské prostory a v případě likvidace firmy tím zajistíte bezproblémové dodržení archivačních předpisů. Vaše dokumenty budou uloženy v klimatizovaných prostorách s pojízdnými archivačními regály minimálně po dobu, která vyplývá ze zákona.