SW KLID 

PROFIS one Group s.r.o. chrání majitele nemovitostí, firem a odpovědné zaměstnance před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku, kde jedním z možných pomocných nástrojů je SW KLID.

SW KLID je on-line databázový systém určený pro efektivní správu majetku, infrastruktury a pracovního prostředí.

Jedná se o on-line softwarovou platformu díky které získáte:

 • On-line nástroj pro práci odkudkoliv 
 • Komplexní přehled pro správu a údržbu majetku
 • Prokazatelně tak snížíte náklady

 • Sdílenou evidencí propojíte vlastníky, zaměstnance a dodavatele

 • Výrazně zlepšíte řízení rizik a dodržování předpisů

 • Úplnou kontrolu nad infrastrukturou a majetkem

 • Rychlou a efektivní evidenci

 • Zastupitelnost a kontinuitu

 • Veškeré shromáždění dat na jednom místě
 • Otevřete dveře do celkové automatizace, digitalizace a průmyslu 4.0

Dále Vám SW KLID ve svém rozhraní přinese:

 • Plánování a evidenci údržbových a úklidových procesů
 • Systém pro řízení životního cyklu majetku
 • On-line komunikaci zainteresovaných subjektů
 • Kalkulaci předpokládaných nákladů v dlouhodobém horizontu
 • Plánování a hlídání veškerých termínovaných zákonných činností (revize, kontroly atd.)
 • Pasportizaci a evidenci jednotlivých konstrukčních celků objektů atd.
 • Elektronickou archivaci dokumentace
 • Možnost využití mobilní aplikace a mnoho dalšího...