Správa a údržba nemovitostí

Prioritou naší společnosti je především prevence, komunikace a spokojenost klienta.

Provoz, údržba a servis technologických zařízení

zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení

Revize, odborné technické prohlídky

zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem (elektro, výtahy, spotřebiče, aj.)

Záruční a pozáruční servis

zastupování klienta při jednáních s třetími stranami

Nepřetržitá havarijní služba

zamezení vzniku dalších škod na majetku v případě havárií

Drobné stavební úpravy

SDK příčky, elektrikářské, instalatérské, podlahářské a malířské práce

PO a BOZP

vedení dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)