Novinky - aktuality

Moderní doba vyžaduje moderní zabezpečení. Z tohoto důvodu přinášíme na český trh kliku FACE ID s rozpoznáváním obličeje. 


Nově zajišťujeme bezpečnostní služby výstavby Strip mall Spektrum Čestlice, které po dokončení nabídne 6 600 metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Nové Spektrum se bude vymykat standardům obdobných projektů, proto pro něj CPI Property Group volí název strip mall, pro který je typický otevřený koncept nakupování a také princip "convenience shopping".


Připravujeme pro Vás novou mobilní aplikaci, skrze kterou budou moci nájemci, nebo zaměstnanci hlásit závady, či mimořádné události na Vašem objektu. Ať už rozlitou kávu na chodbě, nebo únik vody v kanceláři nahlásí jednoduchým kliknutím ve svém mobilním telefonu a umožní tak správě budovy okamžitě na závady reagovat. Zpětná vazba o odstranění závady bude též součástí námi připravované APP.


Červenec 2019
Červenec 2019

V Buštěhradu u Kladna začala výstavba logistického centra obchodní společnosti Lidl, které bude patřit k největším v Evropě a zaměstná až 500 lidí.

Celková rozloha staveniště je téměř 60.000 čtverečních metrů a i zde máme tu čest být součástí.

Naše společnost PROFIS one Group s.r.o. byla generálním dodavatelem stavby vybrána na zajištění bezpečnostních služeb celkové výstavby LC především z důvodu zkušeností s takto velkými a náročnými projekty, kde není prostor na jakékoliv pochybení u evidence vstupujících osob a vozidel vjíždějících a vyjíždějících ze staveniště. Samozřejmostí je zamezení veškerých pokusů o zcizení jakéhokoli materiálu, či vybavení ze stavby.

Mimo početný, kvalitní a proškolený personál jsme nasadili i systém AUTO GUARD, který eviduje až 500 průjezdů vozidel denně vjezdovou vrátnicí.

Nedílnou součástí dodávky systémů k evidenci osob jsou oblíbené vstupní terminály na rozpoznávání obličejů, které umožňují vedení stavby neustálý přehled o všech osobách nacházejících se na staveništi v reálném čase.

Též byl povolán nástěnný alkohol tester, který neumožní vstup osobám na staveniště pod vlivem alkoholu.


Únor 2019
Únor 2019

ČVUT využije i nadále pro rok 2019 a 2020 naše bezpečnostní služby na základě vítězství ve veřejné soutěži, která byla především zaměřena na kvalitu poskytovaných služeb za optimální možnou cenu


Říjen 2018
Říjen 2018

Významným odběratelem našich bezpečnostních služeb se stala i společnost KAJOT, která klade vysoké nároky na naše pracovníky ostrahy a to i při řešení krizových situací. Z toho důvodu naši zaměstnanci pravidelně navštěvují kurzy neverbální komunikace, poskytnutí první pomoci a samozřejmě výuku sebeobrany.


Další novinky naleznete také na našem facebooku...