FACE SAFE

Většina pronajímatelů bytů a kancelářských prostor se již v minulosti setkala s nájemníky, kteří nehradili nájemné včas a v plné výši, nebo se také nedočkali peněz za nájem do dnešního dne vůbec. 

A ještě většího zklamání se někteří pronajímatelé dočkali v případě, že začali neplatiče nájemného řešit, kde se najednou zjistilo, že nájemníka není možné z bytu, či kanceláře ihned vystěhovat, nebo mu vyměnit zámek na vstupních dveřích, nebo ho jinak přinutit nájemné uhradit. Cesta k vyřešení problému s takovým nájemníkem trvá i v dnešní době několik měsíců a známe i případy, kde se soudy o vystěhování v minulosti vlekly několik dlouhých let. Ano, pronajímatel nakonec u soudu vždy uspěje, ale po jaké době a kolik mu za takové období unikne peněz, které mohl již dávno přijímat od nájemníka jiného? 

Těmito otázkami jsme se s naší advokátní kanceláří a odborníky na bezpečnost zabývali poslední dva roky a podařilo se nám najít řešení, které je naprosto revoluční a co víc - je v regulích zákona!

Jako první v ČR vstupujeme na trh s novou službou, která zajistí 100% plnění povinností ohledně úhrady nájemného na straně nájemce vůči pronajímateli uložené nájemní smlouvou a to ve stanoveném termínu.

V případě, že chcete mít na svém účtu každý měsíc nájemné od Vašich nájemců včas a v plné výši, neváhejte nás kontaktovat. Službu FACE SAFE si můžete objednat již dnes za měsíční poplatek ve výši 955,-Kč měsíčně bez DPH.

Služba FACE SAFE Vám nabízí:

Nájemné na Vašem účtu ve stanoveném termínu sjednaném nájemní smlouvou

Nájemné na Vašem účtu v plné výši, jak nájemní smlouva uvádí

Možnost okamžitého ukončení nájemní smlouvy v případě prodlení s platbou nájemného

Užívání pronajatého bytového a nebytového prostoru pouze oprávněnými osobami uvedenými v nájemní smlouvě bez možnosti toto obejít

Užívání pronajatého nebytového prostoru pouze v době, kterou nájemní smlouva uvádí bez možnosti toto obejít

Možnost elektronické evidence všech osob vstupujících do pronajatého prostoru

Zastupování pronajímatele při jednání s nájemci ohledně úhrady nájemného

Příprava a zpracování nájemních smluv u nových nájemců v zastoupení pronajímatele

Možnost zpracování daňového přiznání u fyzických osob

Prevence před uzavřením nájemní smlouvy s chronickým neplatičem nájmů

Dispečink 24 hodin denně

Právní ochrana pronajímatele bytových a nebytových prostor