Dezinfekce ozónem

PROFIS one Group s.r.o. provádí dezinfekci ozónem - O3:

OZÓN má mimořádně velkou mikrobicidní účinnost. Když je profesionálně aplikován, je schopen likvidovat 100 % patogenních mikroorganismů: viry, bakterie, parazity, plísně. Účinnost ozonu je laboratorně prokázána. Námi provedené čištění ozonem je certifikované.

Výhodou dezinfekce ozónem o proti dezinfekci aerosolem je zejména to, že před dezinfekcí nemusíte chystat prostor, tedy odstraňovat vše, co by mohlo zvlhnout a tím by došlo k degradaci materiálu, tiskovin, krabice atd.

Po aplikaci vysokovýkonným přístrojem se ozón sám rozloží, nezbude po něm žádný zápach, žádné pozůstatky. Ozón neobsahuje žádné člověku nebezpečné chemikálie a nemá žádný dopad na životní prostředí. Po jeho aplikaci nezůstane žádná zdraví škodlivá substance a ozón se brzy rozloží (přemění) na kyslík.

Obytné prostory: byty, rodinné domy, rekreační objekty

Veřejné prostory: kanceláře, obchody, veřejné budovy, restaurace apod.

Dopravní prostředky: automobily, veřejné dopravní prostředky