Bezpečnostní systémy

Bezpečnostní systémy pomáhají chránit náš majetek, životy a jsou tedy nedílnou součástí pro jednu z nejrozsáhlejších kapitol komerční bezpečnosti.

PROFIS one Group s.r.o. Vám zajistí realizaci od samotného návrhu technického řešení dle individuální potřeby vždy se zřetelem na efektivitu systému za optimální možnou cenu. 

Hlídání termínů pravidelných revizí a zajištění non-stop servisu považujeme za samozřejmost.


Elektronické zabezpečovací systémy

EZS

Požární bezpečnostní systémy

EPS

Kamerové systémy

CCTV

Vstupní a docházkové systémy

ACCESS CONTROL

Automatické vrátnice

Plně automatizované bezobslužné systémy

Perimetrická ochrana

Mikrovlnné perimetrické systémy

Spolupracujeme výhradně s ověřenými výrobci a dodavateli nejmodernějších technologií.