AUTO GUARD

AUTO GUARD je mobilní elektronický strážný, který automaticky ukládá veškeré informace o projíždějících vozidlech vrátnicí. Eviduje osádku vozidel, ukládá přesný čas průjezdů vozidel, dokumentuje vnitřní a ložný prostor osobních a nákladních automobilů při každém průjezdu vrátnicí. 

Oprávněné osoby tak mají ve svém počítači, nebo mobilním zařízení přehled o každém vjíždějícím a vyjíždějícím vozidle, včetně jeho nákladu. Je též možné kontrolovat a evidovat detailně náklad ve vozidle (včetně listinných dokumentů), nebo neporušenost pečetí ložného prostoru u nákladních automobilů při příjezdu, nebo odjezdu z areálu. Zároveň je možné odfocením evidovat např. i váhu vozidla při každém průjezdu vrátnicí v případě, že je vrátnice váhou vybavena.

Celý systém pracuje on-line, což umožňuje přehled o vozidlech nacházejících se na objektu v reálném čase. 

AUTO GUARD je navržen tak, aby ho bylo možné využít naprosto všude, ať už dočasně (např. na staveništi), nebo trvale ve všech areálech opatřených vjezdovou vrátnicí.

Jednoduchost celého našeho systému značně urychluje i celkové odbavení vozidel.

Vložení informací o vozidlech do systému AUTO GUARD, přístup do evidence: 

Pracovníci ostrahy jednoduše ukládají potřebné údaje o vozidlech a jejich nákladu do systému z mobilního zařízení.

1. Obsluha jednoduše zvolí tlačítkem příjezd, nebo výjezd

2. Díky hlasovému záznamu psaní údajů obsluha lehce vozidlo zaeviduje. Provedede fotodokumentaci nákladového prostoru, pečetí, příp. listinných dokumentů a uloží je.

Zobrazení evidence vjezdu a výjezdu vozidel z areálu v PC
Zobrazení evidence vjezdu a výjezdu vozidel z areálu v PC
Přístup do evidence vjezdů a výjezdů vozidel mají oprávněné osoby ze svého počítače, mobilního telefonu, nebo tabletu po přihlášení do přehledného systému na internetu. Údaje o vozidlech se zobrazují v reálném čase.

Systém umožňuje filtrovat a vyhledávat informace dle: příjezdu, výjezdu, datumu, času, jména řidiče, názvu firmy, čísla přidělené vjezdové karty.
 
AUTO GUARD je též navržen tak, že ho lze propojit se čtečkou SPZ automobilů, včetně automatické závory, což následně umožňuje v systému i vyhledávání vozidel dle SPZ. Závora se vozidlům otevírá automaticky po uložení údajů do mobilního zařízení.


AUTO GUARD slouží mimo přehlednou evidenci vjíždějících a vyjíždějících vozidel z areálů především jako prevence k zamezení ztrát materiálu, vybavení a zboží.


AUTO GUARD nabízí:

  • 100% evidenci všech vjíždějících a vyjíždějících vozidel
  • Informaci o řidiči a účelu vjezdu automobilu
  • Dohledatelnost přivezeného a vyvezeného materiálu, vybavení a zboží
  • Shromáždění veškerých informací na jednom místě
  • Vzdálený přístup do evidence vjezdové vrátnice
  • Vyhledávání informací dle zadaných kritérií
  • Data jsou poskytovány v reálném čase
  • Zálohování veškerých dat potřebnou dobu