AUTO GUARD

Do výrobních areálů přijede denně velké množství nákladních vozidel od Vašich dodavatelů a odběratelů. Systém AUTO GUARD Vám pomůže veškerou nákladní dopravu na vrátnici nejen rychle a efektivně odbavit, ale také shromáždí veškeré přehledy o příjezdech a odjezdech vozidel na jedno místo. 

AUTO GUARD je mobilní elektronický strážný, který automaticky ukládá veškeré informace o projíždějících vozidlech vrátnicí. Eviduje osádku vozidel, ukládá přesný čas průjezdů vozidel, dokumentuje vnitřní a ložný prostor osobních a nákladních automobilů při každém průjezdu vrátnicí. 

Oprávněné osoby tak mají ve svém počítači, nebo mobilním zařízení přehled o každém vjíždějícím a vyjíždějícím vozidle, včetně jeho nákladu. Je též možné kontrolovat a evidovat detailně náklad ve vozidle (včetně listinných dokumentů), nebo neporušenost pečetí ložného prostoru u nákladních automobilů při příjezdu, nebo odjezdu z areálu. Zároveň je možné odfocením evidovat např. i váhu vozidla při každém průjezdu vrátnicí v případě, že je vrátnice váhou vybavena. Systém dokáže také trackovat jednotlivé náklady skrz všechny Vaše pobočky.

Celý systém pracuje on-line, což umožňuje přehled o vozidlech nacházejících se na objektech v reálném čase. 

AUTO GUARD je navržen tak, aby ho bylo možné využít naprosto všude, ať už dočasně (např. na staveništi), nebo trvale ve všech areálech opatřených vjezdovou vrátnicí.

Jednoduchost celého našeho systému značně urychluje i celkové odbavení vozidel.


  • 100% evidence vjíždějících a vyjíždějících vozidel
  • Informace o řidiči a účelu vjezdu automobilu
  • Dohledatelnost přivezeného a vyvezeného materiálu, vybavení a zboží
  • Shromáždění veškerých informací na jednom místě
  • Vzdálený přístup do evidence vjezdové vrátnice
  • Vyhledávání informací dle zadaných kritérií
  • Data jsou poskytovány v reálném čase
  • Zálohování veškerých dat potřebnou dobu