AUTO GUARD

AUTO GUARD je mobilní elektronický strážný, který automaticky ukládá veškeré informace o projíždějících vozidlech vrátnicí. Eviduje osádku vozidel, dokumentuje vnitřní a ložný prostor osobních a nákladních automobilů při každém průjezdu vrátnicí.

Oprávněné osoby tak mají ve svém počítači, nebo mobilním zařízení přehled o každém vjíždějícím a vyjíždějícím vozidle, včetně jeho nákladu. Je též možné kontrolovat a evidovat detailně náklad ve vozidle, nebo neporušenost pečetí ložného prostoru u nákladních automobilů při příjezdu, nebo odjezdu z areálu.

Celý systém pracuje on-line, což umožňuje vzdálený přehled o vozidlech nacházejících se          na objektu v reálném čase.


AUTO GUARD je navržen tak, aby ho bylo možné využít naprosto všude, ať už dočasně (např. na staveništi), nebo trvale ve všech areálech opatřených vjezdovou vrátnicí.


Jednoduchost celého našeho systému značně urychluje i celkové odbavení vozidel na vjezdových vrátnicích. 

AUTO GUARD nabízí:

-  100% evidenci všech vjíždějících a vyjíždějících vozidel

-  Informaci o řidiči a účelu vjezdu automobilu

-  Dohledatelnost přivezeného a vyvezeného materiálu, vybavení a zboží

-  Shromáždění veškerých informací na jednom místě

-  Vzdálený přístup do evidence vjezdové vrátnice

-  Vyhledávání informací dle zadaných kritérií

-  Data jsou poskytovány v reálném čase

-  Zálohování veškerých dat potřebnou dobu


AUTO GUARD mimo evidenci vozidel slouží především jako prevence k zamezení ztrát materiálu, vybavení a zboží z uzavřených areálů. 

Systém poskytujeme formou pronájmu za velmi příznivou cenu již od 2 500,- Kč měsíčně.


V případě zájmu o bližší informace k systému AUTO GUARD nás neváhejte kontaktovat.